Historikk SS Barden

Barden ble bygd ved Rognan i 1925 av byggherre Albert Isaksen mfl. fra Espegård i Dyrøy. Båten ble etter målebrev fra 31/1 1929 40.1 fot lang og 14.3 fot bred. Båten var en motorkutter med to master og en motor på 28 HK og en skorstein til å ta eksos. Den fikk tildelt kjenningsmerket T 53 D i Fiskeridirektoratet ved Merkeregisteret. Og ble bygget for å brukes til fiske. 

Barden ble senere overtatt av Aksel Johansen Dyrøy fra Langhamn, og ombygd i 1948. Da ble Barden forlenget til en total lengde av 54.7 fot.(Dog under 50 fot i.h.t. gjeldende måleregler). Bredden ble etter målebrev av 30/10 1948 satt til 14.7 fot og dybde satt til 5.7 fot. 

Barden gikk så i familien til Aksel Johansens sønn, Torleif Johansen fra Brøstadbotn. som hadde båten fram til 1976 da den ble solgt videre for å bli erstattet av en ny båt kalt Barden Jr. I denne perioden fra 1948 til 1976 ble Barden brukt på flere lange fisketurer, blandt annet åtte turer til Bjørnøya. 

Bjarne Halvorsen fra Finnsnes overtok båten i 1976 og frem til 1983. Registreringen i Merkeregisteret ble da ikke videreført og båten forble uregistrert frem til d.d. Halvorsen monterte en Volda 35HK. (Forøvrig samme motor som Erik Bye hadde i skøyta si.) Brukte båten som turbåt og enkelte små oppdrag. Seilte så langt nord som til Kjervøy. Bjarne Halvorsen restaurerte en del av båten og byttet alle rekkestøtter framme på båten, samt en del bordganger framme. 

Harald Kolseth fra Nordfjordeid kjøpte så båten i 1983 og eide båten i 1-1.5 år før den ble solgt videre til Gunnar Knutsen i 1985.

Gunnar Knutsen fra Lillesand ble neste eier. Knutsen ønsket å restaurere båten og bruke båten til turbåt. Dette ble senere omgjort og etter 11 års restaurering bestemte Knutsen seg for å gi opp prosjektet til fordel for egen arkitektvirksomhet. Knutsen gjorde en del arbeid på dekket og fikk også byttet ut Volda`n med en Volvo Penta 150 HK maskin. I tillegg ble all ballast i lasterommet meislet ut for å sjekke kvaliteten på furu materialet under vannlinje. 

Andreas Loland er den nåværende eier av båten og har tatt ansvar for en totalrenovasjon av båten for å bruke båten til å arrangere seilaser langs kysten av Norge og kanskje videre ut i verden. Andreas Loland overtok Barden høsten 1996, og begynte restaureringsarbeidet i samme år.  

Det ble byttet ut syv doble spant midtskips styrbord side samt to enkle utover dette. Disse ble byttet fra en halv meter under vannlinjen til dekkshøyde. i tillegg ble samtlige rekkestøtter byttet fra fremre skott og akter til to spant aktenfor akterste skott. Oppå dette ble det lagt nytt rekkverk. Det ble også laget ny garnering midtskips styrbord side. 

På babord side ble alle spantetopper som var råteskadet byttet samt alle rekkestøtter og rekkverk midtskips. Det var ikke så mye råte her så den gamle garnering ble beholdt. Det ble også byttet ut de bordganger som ble berørt av spantebyttingen slik at all råtten hud ble erstattet av ny spesielt utvalgt feit furu.

Dekket ble forandret litt på ut fra den originale byggeskikk. Etter at alle råtne dekksplank var byttet ut ble det lagt vannfast finer på hele dekket limt med epoxy. Over dette ble det limt nytt skipsdekk i 9mm furu. Alt dette ble gjort for å gjøre båten fullstendig tett. Det ble også nye bord på det vertikale trinnet opp til bakken og framme i forhøyningen ned til forpiggen, samt en ny casing midtskips og nytt styrehus i furu / mahogny. 

Det ble satt inn en nyrestaurert Volvo Penta 120Hk maskin model ca. 1978. Denne var renovert ved Bredalsholmen Veteranskipsverft. 

Båten ble deretter slept til Risør Trebåtbyggeri for videre avstiving for seiling samt fullstendig rigging med en helt ny rigg i laminert furu samt nye wire, blokker, seil etc. For at båten skulle bli stiv nok for seiling i området rundt mastene ble det laminert inn fire nye spant rundt masten, fullstendig boltet sammen i en slags ramme. Også et nytt laminert spant ved skott foran maskinrom ble satt inn for å stive av dette partiet.

Båten ble under restaurering helt ribbet innvendig og all innredning bygd opp fra bunnen av lugarer, maskinrom, oppholdsrom, styrehus osv. er følgelig nytt. Et nytt ror er også montert inkl. roraksel (massivt stål) og gjennomføringsrør (Syrefast).

Barden ble ferdigstilt sommeren 2002.