Begynnelsen

Saltdal Patentslip og skibsbyggeri a/s 1925. Byggherre Albert Isaksen med flere, Espevåg i Dyrøy.

 • Frem til krigen brukes Barden til fangst av vågehval
 • Etter krigen overtar Aksel Johansen, Dyrøy, Langhamn Barden
 • Båten bygges om og forlenges i 1948

Et langt yrkesliv:

 • Barden fisker kveite og torsk med garn og line med en besetning på 5-7 mann
 • Barden er første båt som setter kveitegarn i Varanger i 1952
 • Frem til 1976 har Barden 28 turer til Bjørnøya
 • I 1976 erstattes Barden av Barden Jr. og går av med pensjon

Pensjonisttilværelsen:

 • Solgt som fritidsbåt til Bjarne Halvorsen fra Finnsnes i 1976
 • Monterte en Volda 35Hk. Og foretok enkelte utbedringer
 • Harald Kolseth fra Nordfjordeid overtok Barden i 1983
 • Solgte båten videre etter et par år

Et spant i graven:

 • Gunnar Knutsen fra Lillesand hadde båten fra 1985
 • Et større restaureringsarbeid ble gjennomført frem til begynnelsen av nittiårene
 • Gunnar gav opp sin drøm og lot båten forfalle frem til 1996
 • Høsten 1996 innhentes det godkjennelse til å senke Barden på en skipskirkegård utenfor Kristiansand

Født på ny:

 • Andreas Loland overtar skroget for 20000kr i 1996
 • Barden registreres inn i ”rederiet” ABC Inspeksjon
 • Restaureringen igangsettes umiddelbart og Barden settes i land på kirkeodden
 • Prosjektet godkjennes under tvil av Mandal Likningskontor